Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eylül, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

HİPNOZ

HİPNOZ

Hipnotik trans…
Bilinçli hipnoz…
Klasik hipnoz…


Adını ne koyarsak koyalım Hipnoz bir tedavi yöntemidir ve yasal sınırlar içinde uygulanmalıdır. Hipnozu toplum üzerinde siyasi partiler uyguluyor, ticari firmalar uyguluyor, uluslar arası uygulanan hipnoz var ve toplum aslında hipnoz altında…

Hekimler genelde hipnoz yapmaktan çok bir şekilde illegal olarak yapılan hipnozu bozarak tedavi yapıyorlar. Toplumda hipnoza meraklı çok sayıda fırsatçı kişi ve kurumlar var ve bunlar hipnotik teknikleri illegal olarak uyguluyor. Reklamlarda 25. kare uygulaması ile başlayan bu subliminal hipnotik telkinler hayatımızı yönlendirmeye çalışıyor. 

Çocuğunuzu ve sizi kimin hipnoz ettiğinin farkında mısınız?

Hipnoz  için basitçe “telkine yatkınlık halidir” diyebiliriz. Kişiyi, aileyi, kurum ve toplumları bu telkine yatkın hale getirmek HİPNOZ TEKNİĞİ dir. Bu hale gelen kişiyi kendi isteğiyle sorununu çözmeye yönelik telkinlerle tedaviye almaya HİPNOTERAPİ denir. TIBBİ HİPNOZ uygulamasını bu konuda eğitilm…

AYURVEDA

AYURVEDA 

Saf kozmik bilinç, Purusha, Prakruti, Leela, Mahat, Ahamkara, Satva, Rajas, Tamas, Akaşa, Vayu, Tejas, Jala, Prithivi kelimelerin anlamı ne kadar yaşamınız içinde ?
Sevgili okuyucular, yaşamımızın anlamı ve kalitesi için içsel enerjilerimizi ne kadar geliştirerek kullanabiliyoruz?, veya ne kadar araştırmayla, moda rüzgarıyla bize ulaşan bilgileri içselleştiriyoruz?... Yeni bir bilgiye ulaşınca bu bilgiyi eski bilgilerimizle kavga mı ettiriyoruz?, yada keyifle akışına bırakarak süreç içinde içselleştirdiğimiz doğru bilgilerin ışıltısında karanlığın kendiliğinden yok olduğunu, içsel aydınlanma sürecini görebiliyor muyuz? Sizlerle bu yazımda, İçsel aydınlanma yolunda 5000 yıllık kadim ayurvedik bilginin özünü paylaşacağım. Ayurveda kelimesi Sanskritçe, Ayur (:yaşam) ve veda (:bilgi) kelimelerinden oluşan “yaşam bilimi” anlamındadır. Ayurvedaya göre her insan saf kozmik bilincin iki enerji halindedir.  Purusha dediğimiz “Erkek enerji” pasif farkındalık bilinci olarak tanımlanır. …

TİROİD (TİROİT) BEZİ HASTALIKLARI, GUATR

TİROİD (TİROİT) BEZİ HASTALIKLARI, GUATR

Guatr, tiroid bezinin büyümesine halk arasında verilen bir addır. Çok genel kullanılmakta olup tıp literatürüne girmiştir. Değişik dillerde guvatr, guatr, goitre gibi adlandırılmaktadır. Burada fonksiyon artışı veya azalması değil boyundaki bezin büyümesi belirtilir. Guatr da basit büyüme veya nodüllü büyüme olabilir.

Tiroid bezi boynumuzda kelebek şeklinde bulunan bir iç salgı bezidir. Gıdalardaki iyottan tiroid hormonu yapar ve depolar. Günlük ihtiyacımız için kana verdiği tiroid hormonu vücuttaki organların faaliyetlerini düzenler. Bir başka deyişle tiroid bezi vücudumuzdaki organların orkestra şefidir. Tiroid hızlı çalışırsa metabolizma hızlanır, yavaş çalışırsa metabolizma yavaşlar.

Sonuçta tiroid bezindeki bozukluklar tüm vücudun dengesini bozabilir.

Tiroid bezinin fonksiyonunun az veya çok çalışma yönünde bozuklukları çeşitli belirtilerle fark edilir:

Boyunda şişlik, ağrı, halsizlik, tahammülsüzlük, el ve ayaklarda ödem-şişme, gözün ileriye …

MEDİTASYON

MEDİTASYON

Meditasyon, 5000 yıl öncesinden beri dünyanın çeşitli yerlerinde ruhsal ve bedensel iyileşme uygulamaları olarak bilinir. Meditasyon kelimesinin Latincede “mediatri” yani düşünce, yoğun düşünce, tefekkür den geldiği söylenir.
Meditasyonu  dünyada beden-zihin bütünlüğüne yönelik  ilk girişim ve bugün de dünyada yaygın kullanılan uygulama olduğunu biliyoruz.

Meditasyon tanımında tam bir anlaşma olmadığı için tek bir  cümleye sığdıramıyoruz. Bu konuda bilgi ve uygulamalarımız arttıkça meditasyon teknikleri arasındaki çok farklı gözüken uygulamaların ortak noktalarını daha iyi görebileceğiz.

Bu ortak noktalar: net olarak tarif edilebilen bir tekniği kullanmakkas gevşemesini sağlamasızihinsel gevşemeyi sağlamasıkendini telkin durumudikkati odaklama veya çapa atma dır. Bu şekilde yapılan meditasyonla sakinlik içinde bir farkındalık gelişir ve kişi daha dengeli bir duruma gelir. Tekrar tekrar yaşanan meditasyon deneyimlemeleriyle kişi daha pozitif, daha dengeli ve daha huzurludur. Dü…

Tamamlayıcı Tıp

Tamamlayıcı Tıp


Yirminci yüzyılın ortalarından başlayarak, hastalıkların tanı ve tedavilerinde gözlenen hızlı gelişmeler tamamlayıcı tıp tedavilerin kullanımında artışı da beraberinde getirmiştir.

Tamamlayıcı tıp modern tıbbi tedavi ile birlikte, tıbbi tedaviye ek olarak uygulanan tedavi ve bakım sistemi midir? Amerika Birleşik Devletler Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün yapmış olduğu tanım bu alanda en çok kabul edilen tanım olmuştur.

Bu tanıma göre :
"Tamamlayıcı ve Alternatif tıp; belirli bir zaman diliminde belli bir toplum veya kültürdeki politik olarak baskın olan sağlık sisteminin dışında kalan bütün sağlık hizmetlerini, yöntemlerini, uygulamalarını ve bunlara eşlik eden teori ve inançları kapsayan geniş bir sağlık alanı" dır.
Tamamlayıcı tıpAlternatif tıpDestekleyici tıpBütüncül tıp-holistik tıpEntegratif tıpÖnleyici-koruyucu tıp Adına ne dersek diyelim, beden-zihin-ruh sağlığımıza bütüncül açıdan bakmak, geçmişten gelen ve elenerek denenmiş tüm doğru bilgilerin mevcut standart…