Ana içeriğe atla

14 Mart Tıp Bayramı 2018' de neler olmalı...14 Mart Tıp Bayramı 2018' de neler olmalı...

14 mart 1919 da işgal altındaki İstanbul’da tıp öğrencileri ve doktorlar  işgale karşı protesto eylemi yapmışlardır. 14 mart 1827 yılında ilk tıp okulunun açılış günüdür (14 mart 1827 tarihinde Şehzadebaşı’nda Tulumbacı başı konağında  Türkiye’nin ilk tıp okulu açılmıştır).
Yani ilk 14 mart eylemi aslında  tıp mensuplarının bir yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. Bu tarihi önem nedeniyle Türkiye’de her  14 martta "Tıp Bayramı" kutlanmaktadır. Diğer ülkelerde ise farklı olay ve nedenlerle farklı günlerde  Tıp bayramları kutlanmaktadır.

14 mart 1976 dan beri ‘’Tıp haftası’’ olarak kutlanmaktadır. 14 mart yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda ülkenin sağlık sorunlarının ve sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirildiği bir haftadır.

Bugün öne çıkan sorunların başında şunlar gelmektedir:
1-   Hastanelerde hastaya yeterli muayene süresinin sağlanamaması.
2-   Sağlıkta şiddet.
3-   Sağlık çalışanlarına yeterli ücretin ödenememesi.
4-   İktidarların kafasına göre yönetici ataması ve liyakat esasına  uyulmaması...
Son üç sene (2015-16-17) içinde 25’i hekim olmak üzere 430 sağlık çalışanının intihar ettiği bir Türkiye’de yaşıyoruz!

Bu sorunları dile getirirken üzerinde yaşadığımız topraklarda Tıp tarihine kısa bir seyahat edelim;

Antik Yunan zamanında sağlık tanrısı Asklepiostur. Asklepios adına kurulan sağlık merkezleri Asklepionların  en ünlüleri Kos adasında ve Bergamadadır. Milattan önce 600 yılına kadar uzanan Asklepionlardan Kos adasında tıbbın babası diye bilinen Hipokrat, Bergama’da ise Galen yetişmiştir. Bugünkü modern bir SPA da olan hemen herşey bu Asklepionlarda vardı. Kendi kütüphaneleri ve toplu dramaların oynandığı amfitiyatroları bile vardı. Uyku odalarında hipnoterapi benzeri uygulamalar bile yapılıyordu. Milattan sonra da 350 yıllarına kadar şifa dağıtan bu sağlık merkezleri din baskısının arttığı ve ortaçağ karanlığında dağıtıldılar. Çünkü şifayı tanrının temsilcisi kiliseler verirdi, Asklepionlara yer yoktu.

Bilgi örtülemez, nasıl güneş balçıkla sıvanmaz ise... Çinli, Hintli ve Mısırlı bilgelerden gelen tıp bilgileri Hipokrata kadar ulaşmıştı. Hipokrat ve diğerlerinin sentezleyerek geliştirdikleri bu bilgiler Avrupa ortaçağ karanlığına girerken İbni Sina’ya doğru yol alır, İbni Sina kendini Hipokrat ve Galen gibi hekimlerin bilgilerini de okuyarak geliştirir. Artık Bağdat kütüphanesinde tüm bilgiler  El Kindi önderliğinde Grekçe, Sanskritçe, Çince, Arapça, Farsça ve Mısır dillerine çevrilerek yayılmaya devam eder.  Bu yayılma bir  taraftan Çin ve Hint bilgileriyle etkileşirken bir yandan Endülüsler aracılığıyla Afrika üzerinden karanlık ortaçağdan kurtulmaya çalışan Avrupaya İspanya üzerinden akmaya başlar.
İlginçtir ki ortaçağ bitiminde İtalya ve Fransada 1600 yıllarda  kurulan ilk üniversitelerde İbni Sina yani batılıların deyişiyle Avicenna kürsüleri kurulur ve 400 yıl boyunca devam eder.  Görüyoruz ki “BİLGİ’’,  her devirde kendini geliştirecek güzel insanları buluyor ve gelişiyor, baskıcı, bağnaz yönetimler ise kendilerini eriterek yok oluyorlar.  

1919 dan bugüne ne oldu derseniz ilginç bir tablo ile karşılaşırız; önce İstanbul, Ankara ve İzmir de harika tıp fakülteleri kuruldu ve pek çok ünlü hekim yetişti. Hitler’in zulmünden kaçan Frank, Schwartz gibi hocaların Türkiye’ye yerleşmeleri de kaliteyi artırmıştır. 1951 mezunu olan hocalarımdan biliyorum ki, o dönemlerde Üniversitelere asistan alınamayanlar Amerika, Fransa ve Almanya’ya gidip ihtisas yapıyorlarmış, yani birinci öncelik Türkiye’deki fakültelermiş. Üstelik gittikleri bu ülkelerde kolaylıkla kabul edilecek yeterlilikte imişler.
12 eylül sonrası özgürlükler kısıtlanarak  öğretim üyelerini zapt-ı rapt altına alma girişimleri, YÖK ve diğer siyasi uygulamalarla mantar gibi prefabrik tıp fakülteleri göçmen gurupları halinde eğitimlerini başka illerdeki fakülte, bazı devlet hastane acilleri, SSK hastaneleri gibi yerlerde yapıp aceleyle mezun verme gayretleri göstermişlerdir. Buradan yetişen “doktor” arkadaşlarımız “hekim” olabilmek için mezuniyet sonrası epey çaba harcamak zorunda kalmıştır. Bugünkü yönetimler ise hekimleri “doktor işçi” olarak görmekte ve hastaneleri “müteahhit-taşeron” mantığıyla dış sermayeye pazarlanacak ürün olarak görmekteler. Tabi bu ürün paketinin içinde diş hekimi, eczacı, hemşire ve tüm sağlık elemanları “işçi” statüsünde mevcuttur.
Yabancı kaynaklı sermayeye satılmaya çalışılan bu hastaneler bizim topraklarımızdaki binalar, çalışanlar bizim insanlarımız. Tüketilen ürünlerin çoğu yabancı ürünler. Ve bu hastaneler bizim vatandaşımıza parayla hizmet verecek, yani parayı biz ödeyeceğiz yabancılara..  Allah aklımızı korusun. Mantık dersleri Hipokrat zamanında bile veriliyordu...

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı tanımlarken “fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali” demiştir. Bu nedenle sosyal konulara girmemiz gerekiyor. Üstelik “vatandaşların sağlığını korumak görevi” Anayasa ile yönetimlere verilmiştir.

Adı araştırma ve eğitim hastanesi olarak devam eden bir hastanede bir Fizik tedavi uzmanına “hekim” değil “doktor işçi” gözüyle bakıp günlük  en az 60 hastayı yönetimin zoruyla vereceksin, 100 hasta bakarsan maaşına artış yaparım diyeceksin. Sakine teyze kapıdan girip soyunup derdini, ağrılarını gösterip muayene olacağını düşünürken daha üzerini çıkartmadan bir sonraki hasta Hakkı kapıyı omuzlayıp “benim vaktim geldi, hakkımı yedirmem ben bu iktidara oy vermiş adamım” dediğinde Sakine Teyze ve Hakbilmez Hakkı düelloları arasındaki bir “hekim” olmayı hayal edebiliyor musunuz... Bunu hayal etmeden her gün seyredip ara dayağı yiyen “doktor işçi” lerin sayısı çok artıyor.

Evet 99 sene sonra 1919 ruhunu anarak  14 mart 2018 Tıp Bayramını kutlarken dileğim;
- Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma halini halkına sağlayacak bir yönetim olmalı,
- Sağlık çalışanlarının siyasete, tarikata göre değil, liyakat esasına göre atanıp, güven içinde daha başarılı çalışmaları sağlanmalı,
- Hastaların muayene ve tedavisine gerekli zaman ayırabilecek bir sistem oluşturulmalı,
- Tıp ve sağlık fakültelerinde okutulan bilgiler ortaya konup bütüncül bakış açısıyla “Entegratif Tıp Bilgileri” ile tamamlanarak daha çağdaş bir müfredat oluşturulmalı,
- Hastane işlemlerinde “karlılık” kavramı yerine “faydalı olma” kavramının getirilmesidir.

Sağlıklı günlere doğru sevgilerimle
Hekim olmaya çalışan Dr. Erol ERGÜLER

Dr. Erol ERGÜLER

Bu blogdaki popüler yayınlar

NİPAH virüs hurmada...

Nipah virüs.  Kaynatılmamış Hurma özü (şıra) ve
Enfekte yarasalar tarafından ısırılmış hurmada Nipah virüsü bulunabilir.

Gelen mailler üzerine bu yazıyı güncelledim. Burada amaç doğru bilgilendirmedir. Bu konudaki  bilimsel çalışmalar en altta sıralanmıştır.  

2018 de Hindistandaki  virüs salgınına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
https://www.who.int/csr/don/07-august-2018-nipah-virus-india/en/


Ayrıca aşağıdaki sayfadan Dünya sağlık örgütünün son bilgilerine ulaşılabilir. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/nipah-virus

Hurma ve hurma şırası Dünyada çok tüketilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü yarasalar tarafından ısırılmış, zedelenmiş hurmaların yenmemesi ve hurma şıralarının iyice kaynatılmasını önermektedir.  Hurmaların kabuklarının soyularak tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Nipah virüsün 2001-2018 arasındaki Bengaldeş ve Hindistandaki salgın resmi sonuçları:
Morbidity and mortality due to Nipah or Nipah-like virus encephalitis in WHO South-East Asia Region, 2001-2018

Nipah virüs…

Holistik Şifa

HOLİSTİK ŞİFA
Holistik Şifaya açılan sağlığa bakış açısı nedir?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığın tarifini şöyle yapıyor: “Sağlık, sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil; tam olarak fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik-refah halidir” (WHO definition of Health: Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity).
Sağlık sektörü, uzun süredir tedavi edici hekimlikte ağırlığını sürdürüyor; ve hasta muayene süresi azalıp, reçetedeki ilaç sayısı artıyor...
Bir hasta soyunup muayene olurken daha giyinmeden diğer hasta kapıyı omuzlayıp “benim randevuma saygı duyun” diye bağırıyor. Bilmiyor ki, kendisi gibi biri içeride ve muayenesi tamamlanmamış...
Bir doktora günde 60 ila 90 hasta baksın istiyor bakanlık ve ilaç firmaları. Bu sürede sadece ilaç yazılır, teşhis konulmaz biliyorsunuz...
Günümüzde ortak bilinç geliştikçe, koruyucu-önleyici hekimlik ön plana çıkmaya başlamıştır. Böylece sağlığımızı korumak görevi sadece hek…

ANTİ AGING AKUPUNKTUR - KOZMETİK AKUPUNKTUR

ANTİ AGING AKUPUNKTUR KOZMETİK AKUPUNKTUR FASİYAL AKUPUNKTUR MİKROSİSTEM AKUPUNKTURU
Geleneksel Çin Tıbbı (TCM)na gösterilen ilgi ve bilimsel araştırmalar son zamanlarda artmaktadır. WHO akupunkturu geliştirecek uygulama ve destekler yapmakta uluslararası bir standart oluşturmaktadır. Vücudumuzda birbiriyle haberleşen, ilişkide olan somatotopik alanların varlığı görülmüştür. Vücudun farklı bölgelerinde mikrosistem diye adlandırdığımız bu alanlar yüz (facial), kulak, ağız içi, avuç içi, saçlı deri, ayak altı, sırt gibi alanlardır. Her mikrosistem alanında tüm vücut temsili olarak vardır. Örneğin kulakta baş aşağı duran bir insan şekli mikrosistem olarak görülür ve sadece kulaktan tüm vücuda yönelik akupunktur yapılabilir. Bu gelişmelerözellikle son 50 yılda artmıştır.Buna göre bu mikrosistem alanları beyin paryetal korteksindeki homonkulus dediğimiz tüm organlarımızı insan şeklinde temsil eden bölge ile ilişkidedir. Böylece bu mikrosistemdeki akupunktur noktaları hem teşhiste, hem de tedav…